Vertrouwenspersoon

Op school zijn mw. Saskia Stellingsma en mw. Margo van Wetten  de vertrouwenspersonen.

Leerlingen kunnen bij hen terecht als zij problemen hebben waarover zij niet met hun mentor kunnen of willen praten.