Schoolbestuur

De ISK valt onder het bestuur van  Openbaar Onderwijs  Groningen (O2G2) www.o2g2.nl

Rector: Dhr. Harold Bal

Schoolleider: Mw. Jannelies Mik